TYMPANON
 
Inventering av skogsfinsk bebyggelse Byggnadsvårdskurs för länsstyrelsen i Västernorrland Utredningar
Hem Om företaget Aktuellt Tidigare uppdrag Om mig Noterat Kontakt

Utredningar

Under 2006 genomfördes en studie av två fastigheter i Årnes centrum, Akershus fylke, Norge.

Syftet med studien var att definera de kulturhistoriska värdena som fastigheteterna besitter.

Studien genomfördes för arkitektkontoret Sjåtil og Fornæss räkning. Se vidare på www.sogf.no