TYMPANON
 
Aktuella uppdrag
Hem Om företaget Aktuellt Tidigare uppdrag Om mig Noterat Kontakt

Aktuellt

Projektbeskrivelsen

Äntligen är den färdig! Projektansökan till projektet Gränslös skolprojekt.

Projektansökan finns att ladda ner här.

 

Där Nol, Fasnäs  

Under året har restaureringsarbeten pågått av främst av den ena mangårdsbyggnaden på gården. Taket är lagt om och delar av fasaden har fått ny beklädnad. Det pågår även invändiga arbeten, bland annat har köket fått ny pärlspontpanel, både i tak och på vägg. Den illa medfarna byggnaden har börjat att få nytt liv och mervärden har börjat att genererats. Glädjande kom besked från länsstyrelsens landbruksenhet i vår om stöd till det östra uthuset. aktuella restaureringsåtgärder är bland annat lyftning av bygganden samt syllbyte. 

 

 

img_1494 

Fasad mot söder och väster.

 

 

Tympanon och projektet "En levande Finnskog"

Under året och sommaren pågår inventering av skogfinsk bebyggelse på både den svenska och norska sidan av Finnskogen. Arbetet på den norska sidan är koncentrerad till fyra kommuner, Våler, Åsnes, Grue och Kongsvinger kommuner.

 

ICOMOS-CIAV seminarium i Kongsvinger, Norge

I början av juni 2010 arrangerade ICOMOS CIAV avdelning i Sverige, Norge och Finland ett gemensamt seminarium med tema "Det skogfinska kulturarvet". Hans Johnsson deltog på seminariet och på den tredje dagen hölls ett föredrag som utgick från den magisteruppsats som färdigställdes 2008 med titieln Den skogfinska bebyggelsen. En studie av skogfinska byggnadstraditioner i gränstrakterna mellan Sverige och Norge.   

 

Seminarium

Den 19 februari 2009 hålls i samarbete med Disen Kolonial ett seminarium kring kulturarv och förvaltning av kulturhistoriska värden. Seminariet är det första i en serie under namnet Breidablikk, som har som målsättning att skapa en mötesplats för människor med intresse för kulturarvsfrågor men också fylla kunskapsluckor i ämnesfältet 

 

Målen med Breidablikk är;

- Kompetanshävning.

- Skapa en mötesplats för kontakt och samarbete mellan olika aktörer.

- Debatt.

- skapa en arena/samarbete för olika aktörer verksamma inom kulturarvsfältet i syfte att underlätta utbytet av varor, kunskap och tjänster. 

-Profilering.  

 

Seminariet kommar att hållas på Glomdalsmuseet, Elverum. Intiativtagare till Breidablikk är Sjur Harby och Disen Kolonial. Läs mer på hans Disen Kolonials hemsida;

 

http://disenkolonial.no/seminarer_invitasjon.html

 

img_4210

Maliberg, Åsnes Finnskog.

 

 

Interreg-projektet "En levande Finnskog- vårt felles ansvar" 

Tympanon skriver i dagarna avtal med Hedmark fylkeskommune om koordinering av de norska aktiviteterna inom projektet En levande Finnskog- vårt felles ansvar. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera olika instanser som kommuner, museer, regional förvaltning på bägge sidor av gränsen samt norska Riksantikvaren. Projektet är tredelat och är i första fasen inriktat mot inventering/registrering av de skogsfinska bosättningarna.

 

 

Där Nol. Fastnäs

Idag den 2 februari 2009 har gården Där Nol, Fastnäs i Klarälvdalen fått ny ägare. Gården som har lämnats till förfall skall nu ges nytt liv. Mer kommer....

 

img_6087

Den ena av de två huvudbyggnaderna på gården.

 

 

img_6119

snart sommar

 

ARKO

Arko är en svensk-norsk samarbetsorganisation som består av 11 kommuner. ARKO-samarbetet syftar till att främja och utveckla transport- och exportsamarbetet mellan Sverige och Norge. Kommunerna i bägge länderna samarbeter för att tillsammans skapa incitament och möjligheter till en bred regional utveckling över landgränsen. Eftersom ARKO-regionen ligger i centrum av de nordiska transportförbindelserna Oslo- Stockholm och Oslo- Gävle, har samarbetet en strategisk stor betydelse för de båda ländernas viktigaste exportmarknader.  

 

Hans Johnsson v/Tympanon har fått i uppdrag av ARKO-samarbetet att arbeta fram, olika projekt inom samarbetet. 

 

 

Haugsmølla

I uppdrag av Verdiskapingsprogrammet "Det dufter Finnskog" har Hans Johnsson fått i uppdrag att upprätta en restaureringsplan för kvarnen. Dessutom har en ansökan till den norska Kulturminnefondet utarbetats och skickats in till fonden, vars säte är Røros.

 

img_7075

Haugsmølla i vinterskrud.