TYMPANON
 
Inventering av skogsfinsk bebyggelse Byggnadsvårdskurs för länsstyrelsen i Västernorrland Utredningar
Hem Om företaget Aktuellt Tidigare uppdrag Om mig Noterat Kontakt

Inventering av skogsfinsk bebyggelse

Under 2006 genomförde TYMPANON för Hedmark fylkeskommunes räkning en inventering av skogsfinsk bebyggelse i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Till grund för inventeringen låg den då 30-åriga SEFRAK-registreringen. SEFRAK, Sekretariatet for registering av faste kulturminner genomfördes i Norge mellan mitten av 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet. All bebyggelse i Norge fram till 1900 eller på sina ställen 1949 blev inventerad och dokumenterad. I studien för Hedmark fylkeskommune ingick ett 20-tal gårdar dokumenterades och det tekniska tilståndet för all bebyggelse registrerades. Inventeringen ligger idag på den nationella databasen för arkeologiska fynd "automatisk fredete kulturminner" och "vedtaks- og automatisk fredete kulturminner" byggnadsminnen som kallas Askeladden. Rapporten kan beställas från Hedmark fylkeskommune. www.hedmark.org