TYMPANON
 
Inventering av skogsfinsk bebyggelse Byggnadsvårdskurs för länsstyrelsen i Västernorrland Utredningar
Hem Om företaget Aktuellt Tidigare uppdrag Om mig Noterat Kontakt

Byggnadsvårdskurs för länsstyrelsen i Västernorrland

Under 2001 genomförde Tympanon en dagskurs för anställda på landbruksavdelningen vid länsstyrelsen i Västernorrland. Syftet med kursen var att ge de anställda en inblick i vårt gemensamma kulturarv och skapa en djupare förståelse för det bebyggda kulturarvet. En viktig del av kursen var att få kunskap om svenska byggnadstraditioner där tyngdpunkten låg på de speciella byggnadstraditionerna inom länet. Kursen hölls vid byggnadsminnet Gudmundtjärn. Läs mer