TYMPANON
 
cv
Hem Om företaget Aktuellt Tidigare uppdrag Om mig Noterat Kontakt

cv

CV

Utbildning

 

2007-2008

 Institutionen för kulturvård. Göteborgs universitet. Skogsfinsk   bebyggelseutveckling 20p. Magistergrad. Påbörjad.  

 

2005

 Kurs om mögel, röta och insektsskador.

 Svenska byggnadsvårdsföreningen & Mycoteam.

 

2003

 Kulturgeografiska institutionen, Karlstad universitet.

 Skogsfinnar och finnskogen, 5p.

 

2003

 Norges teknisk-naturvetenskapelige universitet, Trondheim.

 Kulturminner og verdiskaping, 2,5 vekttal.

 

2001

 Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan.

 Ledarskap och organisationsutveckling, 10 p.

 

1999

 Avd. för restaureringskonst, Kungliga konsthögskolan.

 Restaurering av modernismens bebyggelse, 40 p.

 

1999

 Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 Kurs i industriminnesvård, 5 p. 

 

1993-1997

 Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet.

 Bebyggelseantikvariskt program, 120 p.

 

1988-1992

 Stjerneskolan, Torsby och Älvkullegymnasiet, Karlstad.

 4- årig byggteknisk linje.

 

Praktik

1998

State Historic Preservation Office, St. Paul, Minnesota, USA.

Arbete inför en nominering av ett ruralt område till The National Register.

 

Föreläsningar

2006

Riksantikvarens utvikklingsnett. Oslo. Minoriteternas kulturminnen.

 

2005

Riksantikvarens utvikklingsnett. Røros. Hantverkarnas situation.

 

2000

Byggnadsvårdskurs för lantbruksenheten vid länsstyrelsen i Västernorrlands län.

 

1999

Energia, Västerås. Tema modernismens bebyggelse, San Remobageriet, Västberga, Stockholm. 

Yrkeserfarenhet

2007

Byantikvaren. Tilstandsvurdering av fredete bygninger. 2 mån.

 

2002-2006

 

Hedmark Fylkeskommune, Samferdsel, miljø och plan.

 

2001

Länsstyrelsen i Västernorrland. Uppföljning av bidragsprojekt för kulturmiljövården.

 

2000

Sundsvalls museum. Bl.a. projekt Stenstaden i samarbete med Räddningstjänsten i Sundsvall och Timrå.

 

2000

Länsmuseet Västernorrland. Restaureringsrapporter av tre kyrkor i Västernorrland.

 

2000

Länsstyrelsen i Västernorrland. Byggnadsvårdskurs och framtagande av tillhörande kurskompendium.

 

1999-2000

Värmlands museum. Inventering av finnbebyggelse samt antikvariska kontroller av fäbodar.

 

1999

Värmlands museum. Rapport över ett miljonprogramsområde.

 

1998

Värmlands museum. Kulturhistorisk utredning i samband med framtagande av MKB av väg 61.

 

1996

Stadsbyggnadskontoret, Karlstad kommun. Bebyggelseinventering av Karlstad.

 

Publikationer

2000

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 37. ”Östmark tur och retur.”

 

Konferenser

2000

Vandringer, konferens. St. Paul, Minnesota, USA. 

 

1998

DOCOMOMO, konferens , Stockholm.

 

Övrigt

2001

Uppstart för företaget TYMPANON

 

1998

Uppstart för företaget BERSÅ